Старинен храм "Света Петка" > Младежки Православен Център > Социални дейности

Социални дейности при Младежки Православен Център към
Старинен храм "Света Петка"

  • ОТДЕЛ ЗА ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ ПО ДОМОВЕТЕ.
    Има много хора, които се нуждаят от медицински грижи по домовете си: това са тежко болни хора, които вече не могат да бъдат лекувани в стационар, но които се нуждаят от лекарски и сестрински грижи. Екип от православни лекари и сестри ще отговори на всякаква нужда от високоспециализирани медицински грижи. Ако ваш близък се нуждае от тези грижи, обадете се или елате в Центъра, за да уредим формалностите;
  • ДУХОВНО-ПОПЕЧИТЕЛСКИ ОТДЕЛ за работа с деца: сираци, безпризорни; хора с увреждания, социално слаби и стари хора, както и хора, пострадали от насилие, алкохолна зависимост и наркомания или пострадали от влиянието на тоталитарни секти и екстрасенси – Засега в проект. Но на всеки, който има нужда, ще се обърне внимание и ще получи персонална помощ и съвети от свещеник и лекар;
  • СОЦИАЛНА КУХНЯ  - в проект, до осигуряване на помещение и средства “ДОМ НА МИЛОСЪРДИЕТО” – подслон за бездомни и осигуряване на възможност за работа; подслон и грижа за самотни стари хора. (Голямата ни мечта!, на ако е Божия воля, ще стане реалност) Засега проект в далечен план;
  • ЮРИДИЧЕСКА ПОМОЩ  – Ако се нуждаете от правни съвети и услуги, православни адвокати ще намерят отговор на проблемите ви. Трябва само да се обадите в Центъра на тел. 987 56 65/ в. 17 или да оставите въпроса си на e-mail: sv_petka@abv.bg.